அருள்மிகு தெய்வநாயகர் பெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு தெய்வநாயகர் பெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

    இறைவன்: தெய்வநாயகர் இறைவி: கடல்மகள் நாச்சியார் தீர்த்தம்: சோபன புஷ்கரனி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்கள சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில்  இது 35வது திருத்தலம். இந்த தலத்தை  கீழ்ச்சாலை என்றும்...

read more
அருள்மிகு வைகுண்டநாதர் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு வைகுண்டநாதர் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: வைகுண்டநாதர் இறைவி: வைகுண்டவல்லி தாயார் தீர்த்தம்: லக்ஷ்மி புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 33வது திருத்தலம். இக்கோயில் வைகுண்டமான...

read more
அருள்மிகு பேரருளாளன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு பேரருளாளன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: பேரருளாளன் இறைவி: அல்லிமாமலர் தாயார் தீர்த்தம்: நித்திய புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்களா  சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில்  இது 31வது திருத்தலம். இராவணனை அழித்தபின் இராமபிரான்...

read more
அருள்மிகு குடமாடும் கூத்தன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு குடமாடும் கூத்தன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: குடமாடும் கூத்தன் இறைவி: அமிர்தகடவல்லி தீர்த்தம்: கோடி மற்றும் அமிர்த தீர்த்தம் தலவிருட்சம்: பலா மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்களா சாசனம்  பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 29வது...

read more
அருள்மிகு கோபாலகிருஷ்ணன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு கோபாலகிருஷ்ணன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: கோபாலகிருஷ்ணர் இறைவி: மடவரல்மங்கை, செங்கமல நாச்சியார் தீர்த்தம்: தடமலர் பொய்கை தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்களசாசனம்  பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 27வது  திவ்யதேசம். கண்ணன்...

read more
அருள்மிகு புருஷோத்தமர் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு புருஷோத்தமர் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: புருஷோத்தமர் இறைவி: புருஷோத்தமநாயகி தீர்த்தம்: திருப்பாற்கடல் தீர்த்தம் தல விருட்சம்: பலா, வாழை மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்களசாசனம்  பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 30வது  திவ்யதேசம்....

read more
அருள்மிகு பத்ரிநாராயணர் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு பத்ரிநாராயணர் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: பத்ரிநாராயணர் இறைவி: புண்டரீகவல்லி தாயார் தீர்த்தம்: இந்திர புஷ்கரனி தீர்த்தம் தல விருட்சம்: பலா மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்களசாசனம்  பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 32வது  திவ்யதேசம்.     அழகிய...

read more
அருள்மிகு திரிவிக்ரமர் திருக்கோயில், சீர்காழி

அருள்மிகு திரிவிக்ரமர் திருக்கோயில், சீர்காழி

  இறைவன்: திருவிக்ரம நாராயணர் இறைவி: லோகநாயகி தீர்த்தம்: சங்கு சக்கர தீர்த்தம் தலவிருட்சம்: பலா மங்களாசாசனம்: திருமங்கை ஆழ்வார், ஆண்டாள்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்களசாசனம்  பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 28வது  திவ்யதேசம். மூலவர்...

read more