அருள்மிகு குந்தளேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்குறக்காவல்

அருள்மிகு குந்தளேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்குறக்காவல்

இறைவன்: குந்தளேஸ்வரர்                    இறைவி: குந்தளநாயகி அம்மன்  தீர்த்தம்: பழவாறு   பாடியோர்: அப்பர்   கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 28 வது ஆலயம்.   ஆஞ்சநேயர்  சன்னதி,   சிவன் சன்னதிக்கு  எதிரே...

read more
அருள்மிகு குற்றம்பொறுத்தநாதர்  திருக்கோயில், தலைஞாயிறு

அருள்மிகு குற்றம்பொறுத்தநாதர் திருக்கோயில், தலைஞாயிறு

இறைவன்: குற்றம் பொறுத்த நாதர்                   இறைவி: கோல்வளைநாயகி அம்மன்  தீர்த்தம்: செங்கழுநீர் தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 27 வது ஆலயம்.  ஊரின்பெயர்...

read more
அருள்மிகு சோமநாதர் திருக்கோயில், நீடூர்

அருள்மிகு சோமநாதர் திருக்கோயில், நீடூர்

இறைவன்: சோமநாதர்                  இறைவி: வேயிறுதோளியம்மை தீர்த்தம்: சந்திர புஷ்கரணி, இந்திர தீர்த்தம்  பாடியோர்: அப்பர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 21 வதுஆலயம்.  எப்பொழுதும் அழிவில்லாது...

read more
அருள்மிகு மயூரநாதர் திருக்கோயில், மயிலாடுதுறை

அருள்மிகு மயூரநாதர் திருக்கோயில், மயிலாடுதுறை

இறைவன்: மயூரநாதர்                 இறைவி: அபயாம்பிகை   தீர்த்தம்: அகத்திய தீர்த்தம், காவிரி  பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 39 வதுஆலயம். இந்த ஊரில் தங்கி...

read more
அருள்மிகு லட்சுமிபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருநன்றியூர்

அருள்மிகு லட்சுமிபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருநன்றியூர்

இறைவன்: லட்சுமிபுரீஸ்வரர்                இறைவி: உலகநாயகி  தீர்த்தம்: லட்சுமி தீர்த்தம்   பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 19 வது ஆலயம். திருமகள் வழிபட்டு நிலைபேறு...

read more
அருள்மிகு உச்சிவனேஸ்வரர் திருக்கோயில், விளநகர்

அருள்மிகு உச்சிவனேஸ்வரர் திருக்கோயில், விளநகர்

இறைவன்: துறைக்காட்டும் வள்ளலார், உச்சிவனேஸ்வரர்               இறைவி: வேயிறுதோளியம்மை தீர்த்தம்: காவிரி  பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 40 வது ஆலயம்.  இறைவன் ...

read more
அருள்மிகு நற்றுணையப்பர் திருக்கோயில், திருநனிப்பள்ளி

அருள்மிகு நற்றுணையப்பர் திருக்கோயில், திருநனிப்பள்ளி

இறைவன்: நற்றுணையப்பர்              இறைவி: பர்வதபுத்திரி, மலையான்மடந்தை  தீர்த்தம்: சொர்ண தீர்த்தம் பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 43 வது ஆலயம். சோழப் பேரரசனான...

read more
அருள்மிகு வீரட்டேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்பறியலூர்

அருள்மிகு வீரட்டேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்பறியலூர்

இறைவன்: வீரட்டேஸ்வரர்             இறைவி: இளங்கொம்பனையாள் தீர்த்தம்: சூரிய தீர்த்தம், காவிரி பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 41 வது ஆலயம்.  அட்ட வீரட்டத்தலங்களில் இது 4 வது  தலம்...

read more
அருள்மிகு சுவர்ணபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருச்சம்பொன்பள்ளி

அருள்மிகு சுவர்ணபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருச்சம்பொன்பள்ளி

இறைவன்: சுவர்ணபுரீஸ்வரர்            இறைவி: மறுவார்குழலி தீர்த்தம்: சூரிய தீர்த்தம், காவிரி பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர், அப்பர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 42 வது ஆலயம். கிழக்கு நோக்கிய நிலையில்...

read more
அருள்மிகு தான்தோன்றியப்பர் திருக்கோயில், ஆக்கூர்

அருள்மிகு தான்தோன்றியப்பர் திருக்கோயில், ஆக்கூர்

இறைவன்: தான்தோன்றியப்பர், சுயம்புநாதர் இறைவி: வாள்நெடுங்கண்ணி, கடகநேத்ரி தீர்த்தம்: குமுததீர்த்தம் பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர், அப்பர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 81 வது ஆலயம். ஊரின் பெயர் ஆக்கூர்...

read more
அருள்மிகு கடைமுடிநாதர் திருக்கோயில், திருக்கடைமுடி

அருள்மிகு கடைமுடிநாதர் திருக்கோயில், திருக்கடைமுடி

இறைவன்: கடைமுடிநாதர்          இறைவி: அபிராமவள்ளியம்மை தீர்த்தம்: கருணா தீர்த்தம் பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:        தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 18 வது ஆலயம். சோழ நாட்டுக் காவிரி வடகரைத்தலமாய்க் காவிரியின்...

read more
அருள்மிகு சங்காரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில், தலைச்சங்காடு

அருள்மிகு சங்காரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில், தலைச்சங்காடு

இறைவன்: சங்காரண்யேஸ்வரர்  இறைவி: சௌதாரநாயகியம்மை தீர்த்தம்: சங்கு தீர்த்தம் பாடியோர்: திருஞானசம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 45 வது ஆலயம். பழந்தமிழர்கள் இயற்கைத் தாவரங்களின் பெயரிலேயே...

read more