அருள்மிகு இராமநாதர் திருக்கோயில், திருக்கண்ணபுரம்

அருள்மிகு இராமநாதர் திருக்கோயில், திருக்கண்ணபுரம்

இறைவன்: இராமநாதர்     இறைவி: சரிவார்குழலி, சூளிகாம்பாள்  தீர்த்தம்: இராம தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 77 வது ஆலயம்.  இராமன் வழிபட்டதால் இது ராமநந்தீஸ்வரம் என்றும்...

read more
அருள்மிகு திருப்பயற்றுநாதர் திருக்கோயில், திருபயத்தங்குடி

அருள்மிகு திருப்பயற்றுநாதர் திருக்கோயில், திருபயத்தங்குடி

இறைவன்: திருப்பயற்றுநாதர்    இறைவி: காவியங்கண்ணி அம்மன்  தீர்த்தம்: சிலந்தி தீர்த்தம்  பாடியோர்: அப்பர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 78 வது ஆலயம்.  முன்னொரு காலத்தில் சிவபெருமானிடத்தே பேரன்புகொண்ட...

read more
அருள்மிகு வர்த்தமானீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்புகலூர் வர்த்தமானீஸ்வரம்

அருள்மிகு வர்த்தமானீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்புகலூர் வர்த்தமானீஸ்வரம்

இறைவன்: வர்த்தமானீஸ்வரர்   இறைவி: கருந்தார் குழலி அம்மன்  தீர்த்தம்: அக்னி தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 76 வது ஆலயம்.  திருப்புகலூர் மூலவர் அக்னிபுரீஸ்வரர் சன்னதியை ஒட்டி,...

read more
அருள்மிகு அக்னிபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்புகலூர்

அருள்மிகு அக்னிபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்புகலூர்

இறைவன்: அக்னிபுரீஸ்வரர்  இறைவி: கருந்தார் குழலி அம்மன்  தீர்த்தம்: அக்னி தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 75 வது ஆலயம்.  புன்னாகவனம், சரண்யபுரம்,...

read more
அருள்மிகு வைகல்நாதேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவைகல்

அருள்மிகு வைகல்நாதேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவைகல்

இறைவன்: வைகல்நாதேஸ்வரர் இறைவி: கொம்பியல் கோதை அம்மன்  தீர்த்தம்: செண்பக தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர்       கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 33 வது ஆலயம். வைகல் என்னும் ஊரில் மாடக்கோயில் அமைப்பில் அமைந்த...

read more
அருள்மிகு உமாமகேஸ்வரர் திருக்கோயில், கோனேரிராஜபுரம்

அருள்மிகு உமாமகேஸ்வரர் திருக்கோயில், கோனேரிராஜபுரம்

இறைவன்: உமாமகேஸ்வரர்                               இறைவி: அங்கவளநாயகி தீர்த்தம்: பிரம்ம தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர்       கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 34 வது ஆலயம். முகப்பு மண்டபத்தின் விதானத்தில்...

read more
அருள்மிகு வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், தேரழுந்தூர்

அருள்மிகு வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், தேரழுந்தூர்

இறைவன்: வேதபுரீஸ்வரர்                              இறைவி: சௌந்தராம்பிகை  தீர்த்தம்: வேத தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர்       கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 38 வது ஆலயம். அகத்தியர் இறைவனை வழிபடும்போது அதை...

read more
அருள்மிகு கோமுக்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவாடுதுறை

அருள்மிகு கோமுக்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவாடுதுறை

இறைவன்: கோமுக்தீஸ்வரர், மாசிலாமணீஸ்வரர்                             இறைவி: ஒப்பிலாமுலையம்மை   தீர்த்தம்: கோமுக்தி தீர்த்தம்   பாடியோர்: சுந்தரர், சம்பந்தர், அப்பர்       கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 36...

read more
அருள்மிகு உத்வாகநாதர் திருக்கோயில், திருமணஞ்சேரி

அருள்மிகு உத்வாகநாதர் திருக்கோயில், திருமணஞ்சேரி

இறைவன்: உத்வாகநாதர்                            இறைவி: கோகிலாம்பாள்  தீர்த்தம்: சப்தசாகரம்  பாடியோர்: சுந்தரர், சம்பந்தர்      கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 25 வது ஆலயம். இறைவன் கல்யாண சுந்தரர் வடிவங் கொண்டு...

read more
அருள்மிகு ஐராவதேஸ்வரர் திருக்கோயில், எதிர்கொள்பாடி

அருள்மிகு ஐராவதேஸ்வரர் திருக்கோயில், எதிர்கொள்பாடி

இறைவன்: ஐராவதேஸ்வரர்                           இறைவி: சுகந்தகுந்தளாம்பிகை அம்மன் தீர்த்தம்:  ஐராவதம்   பாடியோர்: சுந்தரர்     கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 24 வது ஆலயம்.  மணக்கோலத்துடன் வந்த அன்பனான...

read more
அருள்மிகு உத்தவேதீஸ்வரர் திருக்கோயில், குத்தாலம்

அருள்மிகு உத்தவேதீஸ்வரர் திருக்கோயில், குத்தாலம்

இறைவன்: உத்தவேதீஸ்வரர், வீங்குநீர் துருத்தி உடையார்                          இறைவி: அரும்பன்னவளைமுலை அம்மன் தீர்த்தம்:  வடக்குளம், காவிரி  பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர்     கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை...

read more
அருள்மிகு கல்யாணசுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவேள்விக்குடி

அருள்மிகு கல்யாணசுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவேள்விக்குடி

இறைவன்: கல்யாணசுந்தரேஸ்வரர்                         இறைவி: பரிமளசுகந்தநாயகி அம்மன்   தீர்த்தம்:  சுந்தர தீர்த்தம், காவிரி  பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர்      கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 23 வது ஆலயம். ...

read more