அருள்மிகு தென்னழகர் கோயில், கோயில்குளம்

அருள்மிகு தென்னழகர் கோயில், கோயில்குளம்

கோயிலின் சிறப்புகள்:      இத்தலத்தில் பெருமாள் தென்னழகர் என்ற திருநாமத்துடன் வீற்றிருந்து அருள்புரிகிறார். ஒரு காலத்தில் இந்த கோயிலைச் சுற்றி குளம் இருந்ததால் கோயில்குளம் என்று இவ்வூர் அழைக்கபெற்றது. மூலஸ்தானத்தில் பெருமாள் காரை என்னும் கலவையால்...

read more
அருள்மிகு வன்னியப்பர் திருக்கோயில், ஆழ்வார்குறிச்சி

அருள்மிகு வன்னியப்பர் திருக்கோயில், ஆழ்வார்குறிச்சி

கோயிலின் சிறப்புகள்:      இத்தலத்தில் உள்ள இறைவன் வன்னியப்பர் என்ற திருநாமத்துடன் வீற்றிருந்து அருள்புரிகிறார். ஒருமுறை சப்தரிஷிகள் யாகம் செய்து கொண்டிருந்தனர். அவர்களது யாக குண்டத்தில் எரிந்த நெருப்பு சரிவர எரியவில்லை. இதனால் அக்னி பகவானை...

read more