அருள்மிகு சுவேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில், ராஜேந்திரப்பட்டினம்

அருள்மிகு சுவேதாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில், ராஜேந்திரப்பட்டினம்

    இறைவன்: சுவேதாரண்யேஸ்வரர், நீலகண்டேஸ்வரர், திருகுமாரசாமி இறைவி: வீராமுலையம்மன் தீர்த்தம்: நீலோத்பவம் பாடியோர்: சுந்தரர்,  அப்பர், சம்பந்தர்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      தேவார பாடல் பெற்ற நடு  நாட்டு ஆலயங்களில் 4 வது ஆலயம். ...

read more
அருள்மிகு நர்த்தன வல்லபேஸ்வரர்  திருக்கோயில், திருக்கூடலையாற்றூர்

அருள்மிகு நர்த்தன வல்லபேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்கூடலையாற்றூர்

          இறைவன்: நெறிகாட்டுநாயகர், நர்தனவல்லபேஸ்வரர் இறைவி: புரிகுழலாம்பிகை, ஞான சக்தி தீர்த்தம்: மணிமுத்தாறு பாடியோர்: சுந்தரர்     கோயிலின் சிறப்புகள்:       தேவார பாடல் பெற்ற தொண்டை நாட்டு ஆலயங்களில் 3 வது...

read more
அருள்மிகு பிரளயகாலேஸ்வரர் திருக்கோயில், பெண்ணாடம்

அருள்மிகு பிரளயகாலேஸ்வரர் திருக்கோயில், பெண்ணாடம்

இறைவன்: சுடர்க்கொழுந்துநாதர், பிரளயகாலேஸ்வரர் இறைவி: கடந்தைநாயகி தீர்த்தம்: பெண்ணை நதி பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர்    கோயிலின் சிறப்புகள்:                    தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 2 வது ஆலயம். இந்திரன் தேவலோகத்துக்கு பூ...

read more
அருள்மிகு அறத்துறைநாதர் திருக்கோயில், திருவட்டத்துறை

அருள்மிகு அறத்துறைநாதர் திருக்கோயில், திருவட்டத்துறை

இறைவன்: அறத்துறைநாதர் இறைவி: ஆனந்தநாயகி தீர்த்தம்: வெள்ளாறு பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்    கோயிலின் சிறப்புகள்:              தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 1 வது ஆலயம். ஏழு துறை ஆலயங்களில் இது முக்கியமான ஆலயம்.இந்த...

read more
அருள்மிகு பழமலைநாதர் திருக்கோயில், விருத்தாச்சலம்

அருள்மிகு பழமலைநாதர் திருக்கோயில், விருத்தாச்சலம்

இறைவன்: பழமலைநாதர், விருத்தகிரீஸ்வரர் இறைவி: பெரியநாயகியம்மை தீர்த்தம்: மணிமுத்தாறு பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்    கோயிலின் சிறப்புகள்:            தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 9 வது ஆலயம். விருத்தகிரி, பழமலை என்ற...

read more
அருள்மிகு சிஷ்ட குருநாதேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருத்துறையூர்

அருள்மிகு சிஷ்ட குருநாதேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருத்துறையூர்

  இறைவன்: சிஷ்ட குருநாதேஸ்வரர், பசுபதீஸ்வரர் இறைவி: சிவலோக நாயகி, பூங்கோதை நாயகி தீர்த்தம்: சூரிய தீர்த்தம் பாடியோர்: சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:       தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 15வது ஆலயம். அகத்தியர் தென்திசை நோக்கி வந்தார்....

read more
அருள்மிகு வீரட்டேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவதிகை

அருள்மிகு வீரட்டேஸ்வரர் திருக்கோயில், திருவதிகை

இறைவன்: வீரட்டேஸ்வரர் இறைவி: திரிபுரசுந்தரி தீர்த்தம்: கெடிலம் நதி பாடியோர்: அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:      தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 7வது ஆலயம். இறைவன் திருபுரத்தை எரித்த தலம். தாருகாட்சன், கமலாட்சன் மற்றும்...

read more
அருள்மிகு மங்களபுரீஸ்வரர்  திருக்கோயில், திருச்சோபுரம்

அருள்மிகு மங்களபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருச்சோபுரம்

இறைவன்: மங்களபுரீஸ்வரர் இறைவி: தியாகவள்ளி தீர்த்தம்: கோயில் கிணறு, குளம் பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:      அகத்தியர் தென்திசை நோக்கி வந்தார். அப்போது பல இடங்களில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து வழி பட்டார். இந்த இடத்தை கடக்கும் பொழுது ...

read more
அருள்மிகு சிவக்கொழுந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், தீர்த்தனகிரி

அருள்மிகு சிவக்கொழுந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், தீர்த்தனகிரி

இறைவன்: சிவக்கொழுந்தீஸ்வரர் இறைவி: ஒப்பிலாநாயகி தீர்த்தம்: ஜாம்பவதீர்த்தம் பாடியோர்: சுந்தரர் கோயிலின் சிறப்புகள்:      தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 5 வது ஆலயம். பெரியான் என்ற உழவன் உழுது கொண்டிருக்கும்பொழுது ஒரு பெரியவர் வந்தார்....

read more
அருள்மிகு வாமனபுரீஸ்வரர்  திருக்கோயில், திருமாணிக்குழி

அருள்மிகு வாமனபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருமாணிக்குழி

இறைவன்: மாணிக்கவரதர், வாமனபுரீஸ்வரர், உதவிநாயகர் இறைவி: மாணிக்கவல்லி, உதவிநாயகி தீர்த்தம்: கெடிலம் பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:      தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 17 வது ஆலயம். இத்தலம் உதவி மாணிக்குழி என்று புராணங்களில்...

read more
அருள்மிகு பாடலீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்பாதிரிபுலியூர்

அருள்மிகு பாடலீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருப்பாதிரிபுலியூர்

  இறைவன்: பாடலீஸ்வரர், தோன்றதுணைநாதர் இறைவி: பெரியநாயகி, தோகைநாயகி தீர்த்தம்: கெடிலம் பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர்    கோயிலின் சிறப்புகள்:      தேவார பாடல் பெற்ற நடு நாட்டு ஆலயங்களில் 18 வது ஆலயம். உலகத்து உயிர்கள் உய்யும் பொருட்டு இறைவன்...

read more
அருள்மிகு அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயில், மேலகடம்பூர்

அருள்மிகு அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயில், மேலகடம்பூர்

  இறைவன்: அமிர்தகடேஸ்வரர் இறைவி: வித்யஜோதிநாயகி தீர்த்தம்: ஆதி தீர்த்தம் பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       தேவார பாடல் பெற்ற காவேரி வடகரை ஆலயங்களில் 34 வது ஆலயம். பாற்கடலில் கிடைத்த அமுதத்தை விநாயகரை வணங்காமல்...

read more