கோயிலின் சிறப்புகள்:      துர்வாச முனிவரின் சாபத்தால் புலியாக மாறித் திரிந்த வியாக்ரம மகரிஷியின் சாபம் விலகிய தலம் இதுவேயாகும். இதைக்குறிக்கும் விதமாக இத்தலம் பெரும்புலியூர் என்று அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் மருவி பெரம்பலூர் என்றானது. வியாக்ரமரை...

read more