அருள்மிகு சௌந்திரராஜ பெருமாள் திருக்கோயில், நாகப்பட்டினம்

அருள்மிகு சௌந்திரராஜ பெருமாள் திருக்கோயில், நாகப்பட்டினம்

இறைவன்: சௌந்திரராஜ பெருமாள் இறைவி: சௌந்திரவல்லி தாயார் தீர்த்தம்: சார புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 17வது திருத்தலம். நான்கு யுகங்களிலும் வழிபடப்படும்...

read more
அருள்மிகு லோகநாத பெருமாள் திருக்கோயில், திருக்கண்ணங்குடி

அருள்மிகு லோகநாத பெருமாள் திருக்கோயில், திருக்கண்ணங்குடி

இறைவன்: லோகநாத பெருமாள் இறைவி: லோகநாயகி தாயார் தீர்த்தம்: சிரவண புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார் கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 18வது திருத்தலம். காயாமகிழ், உறங்காப்புளி, தேறா வழக்கு, உறா கிணறு...

read more
அருள்மிகு நீலமேகப்பெருமாள் திருக்கோயில், திருக்கண்ணபுரம்

அருள்மிகு நீலமேகப்பெருமாள் திருக்கோயில், திருக்கண்ணபுரம்

இறைவன்: நீலமேகப்பெருமாள் இறைவி: கண்ணபுர நாயகி தீர்த்தம்: நித்ய புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: பெரியாழ்வார், நம்மாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், ஆண்டாள் கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 17வது...

read more
அருள்மிகு பரிமள ரங்கநாதர் கோயில், திருஇந்தளூர்

அருள்மிகு பரிமள ரங்கநாதர் கோயில், திருஇந்தளூர்

இறைவன்: பரிமள ரங்கநாதர் இறைவி: பரிமள ரங்கநாயகி நாச்சியார் தீர்த்தம்: சந்திர புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார் கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்களா சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 26வது திருத்தலம். காவிரியின் வடகரையில் மயிலாடுதுறை...

read more
அருள்மிகு நாண்மதிய பெருமாள் திருக்கோயில், தலைச்சங்காடு

அருள்மிகு நாண்மதிய பெருமாள் திருக்கோயில், தலைச்சங்காடு

    இறைவன்: நாண்மதிய பெருமாள் இறைவி: தலைச்சங்க நாச்சியார் தீர்த்தம்: சந்திர புஷ்கரனி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்:  திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:        மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 25வது திருத்தலம். பழந்தமிழர்கள் இயற்கைத்...

read more
அருள்மிகு வேதராஜன் திருக்கோயில், திருநகரி

அருள்மிகு வேதராஜன் திருக்கோயில், திருநகரி

இறைவன்: வேதராஜன் இறைவி: அமிர்தவல்லி நாச்சியார் தீர்த்தம்: இலாட்ச புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்களா சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 34 வது திருத்தலம். திருநகரி தலம் திருமங்கை...

read more
அருள்மிகு அழகிய சிங்கர் திருக்கோயில், திருவாலி

அருள்மிகு அழகிய சிங்கர் திருக்கோயில், திருவாலி

  இறைவன்: அழகிய சிங்கர் (லட்சுமி நரசிம்மர்) இறைவி: பூரணவல்லி நாச்சியார் தீர்த்தம்: இலாட்சணி புஷ்கரணி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார்           கோயிலின் சிறப்புகள்:          மங்களா...

read more
அருள்மிகு தாமரையாள் கேள்வன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு தாமரையாள் கேள்வன் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: தாமரையாள் கேள்வன் பெருமாள் இறைவி: தாமரைநாயகி நாச்சியார் தீர்த்தம்: கடக புஷ்கரனி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்களா சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 39 வது திருத்தலம். பார்த்தனுக்காக...

read more
அருள்மிகு சீனிவாச பெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு சீனிவாச பெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: சீனிவாச பெருமாள், அண்ணன் பெருமாள் இறைவி: அலர்மேல் மங்கை நாச்சியார் தீர்த்தம்: சுவேத புஷ்கரனி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்கள சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில் இது 38 வது திருத்தலம்....

read more
அருள்மிகு வரதராஜபெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு வரதராஜபெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: வரதராஜ பெருமாள் இறைவி: திருமாமகள் நாச்சியார் தீர்த்தம்: சந்திர புஷ்கரனி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்கள சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில்  இது 37 வது திருத்தலம். ஸ்ரீதேவி மற்றும்...

read more
அருள்மிகு செங்கண்மால் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு செங்கண்மால் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

  இறைவன்: செங்கண்மால் இறைவி: செங்கமலவல்லி தீர்த்தம்: சூரிய புஷ்கரனி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்    கோயிலின் சிறப்புகள்:       மங்கள  சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில்  இது 36 வது திருத்தலம். திருத்தெற்றியம்பலம் எனப்படும்...

read more
அருள்மிகு தெய்வநாயகர் பெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

அருள்மிகு தெய்வநாயகர் பெருமாள் திருக்கோயில், திருநாங்கூர்

    இறைவன்: தெய்வநாயகர் இறைவி: கடல்மகள் நாச்சியார் தீர்த்தம்: சோபன புஷ்கரனி தீர்த்தம் மங்களாசாசனம்: திருமங்கையாழ்வார்   கோயிலின் சிறப்புகள்:      மங்கள சாசனம் பெற்ற திருத்தலங்களில்  இது 35வது திருத்தலம். இந்த தலத்தை  கீழ்ச்சாலை என்றும்...

read more