அருள்மிகு  வாய்மூர்நாதர் திருக்கோயில், திருவாய்மூர்

அருள்மிகு வாய்மூர்நாதர் திருக்கோயில், திருவாய்மூர்

இறைவன்: வாய்மூர்நாதர்     இறைவி: பாலின் நன்மொழியாள்  தீர்த்தம்: சூரிய தீர்த்தம்   பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 124 வது ஆலயம்.  விடங்கர் எழுந்தருளியிருக்கும் தலங்கள் 7ல் ஒன்று....

read more
அருள்மிகு மனத்துணைநாதர் திருக்கோயில், வலிவலம்

அருள்மிகு மனத்துணைநாதர் திருக்கோயில், வலிவலம்

இறைவன்: மனத்துணைநாதர்     இறைவி: மாழையொண்கண்ணி தீர்த்தம்: காரணர்கங்கை  பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 121 வது ஆலயம். இது வலியன் பூசித்த தலமாதலின் இப்பெயர்பெற்றது....

read more
அருள்மிகு பிரம்மபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்குவளை

அருள்மிகு பிரம்மபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருக்குவளை

இறைவன்: பிரம்மபுரீஸ்வரர்      இறைவி: வண்டமர்பூங்குழலி  தீர்த்தம்: சந்திர நதி, பிரம்ம தீர்த்தம்  பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 123 வது ஆலயம்.  ஆதியில் பிரமன் சிருஷ்டி...

read more
அருள்மிகு தேவபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், தேவூர்

அருள்மிகு தேவபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில், தேவூர்

இறைவன்: தேவபுரீஸ்வரர்     இறைவி: தேன்மொழியம்மை   தீர்த்தம்: தேவ தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 85 வது ஆலயம்.  மாடக்கோயில் அமைப்புடையது. .இத்தலத்தில் குபேரன் வழிபட்டு...

read more
அருள்மிகு கேடிலியப்பர் திருக்கோயில், கீழ்வேளூர்

அருள்மிகு கேடிலியப்பர் திருக்கோயில், கீழ்வேளூர்

இறைவன்: கேடிலியப்பர், அட்சயலிங்கேஸ்வரர்    இறைவி: வனமுலையம்மமன், சுந்தரகுஜாம்பிகை  தீர்த்தம்: சரவண தீர்த்தம்  பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 84 வது ஆலயம். தீர்த்தம்...

read more
அருள்மிகு திருத்தளிநாதர் திருக்கோயில், திருப்பத்தூர்

அருள்மிகு திருத்தளிநாதர் திருக்கோயில், திருப்பத்தூர்

இறைவன்: திருத்தளிநாதர், புத்தூரீசர்     இறைவி: சிவகாமி அம்மை    தீர்த்தம்: திருத்தளி தீர்த்தம்  பாடியோர்: அப்பர், சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற பாண்டியநாட்டு ஆலயங்களில் 6 வது ஆலயம். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் வால்மீகி...

read more
அருள்மிகு கொடுங்குன்றீசர் திருக்கோயில், பிரான்மலை

அருள்மிகு கொடுங்குன்றீசர் திருக்கோயில், பிரான்மலை

இறைவன்: கொடுங்குன்றீசர்    இறைவி: குயிலமுதநாயகி   தீர்த்தம்: அடையவளந்தான் திருக்குளம்   பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற பாண்டியநாட்டு ஆலயங்களில் 5 வது ஆலயம். மலைக்கு கீழே உள்ள கோயிலான கொடுங்குன்றநாதர் சந்நிதியே...

read more
அருள்மிகு நவநீதேஸ்வரர் திருக்கோயில், சிக்கல்

அருள்மிகு நவநீதேஸ்வரர் திருக்கோயில், சிக்கல்

இறைவன்: நவநீதேஸ்வரர், வெண்ணைநாதர்  இறைவி: சத்யதாட்சி, வேல்நெடுங்கண்ணி  தீர்த்தம்: தேனு தீர்த்தம், பாற்குளம்  பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 83 வது ஆலயம்.  தேவலோகத்துப் பசுவான காமதேனு தன்...

read more
அருள்மிகு காயாரோகணேஸ்வரர் திருக்கோயில், நாகப்பட்டினம்

அருள்மிகு காயாரோகணேஸ்வரர் திருக்கோயில், நாகப்பட்டினம்

இறைவன்: காயாரோகணேஸ்வரர்    இறைவி: நீலாயதாட்சி  தீர்த்தம்: தேவ  தீர்த்தம், புண்டரீக தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி வடகரை ஆலயங்களில் 82 வது ஆலயம்.  நாகராஜனாகிய ஆதிசேஷனால்...

read more
அருள்மிகு அயவந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், சீயாத்தமங்கை

அருள்மிகு அயவந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், சீயாத்தமங்கை

இறைவன்: அயவந்தீஸ்வரர்   இறைவி: மலர்கண்ணம்மை   தீர்த்தம்: அற்புத தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 81 வது ஆலயம். இங்குள்ள கோயிலின் பெயர் அயவந்தி. பிரமனால் பூசிக்கப் பெற்றதால்...

read more
அருள்மிகு மாணிக்கவண்ணர் திருக்கோயில், திருமருகல்

அருள்மிகு மாணிக்கவண்ணர் திருக்கோயில், திருமருகல்

இறைவன்: மாணிக்கவண்ணர்  இறைவி: வண்டுவார்குழலி  தீர்த்தம்: மாணிக்க தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர் கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 80 வது ஆலயம்.  மருகல் என்பது ஒருவகை வாழை. இது கல்வாழையெனவும் வழங்குகின்றது....

read more
அருள்மிகு உத்திராபசுபதீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருசெங்காட்டங்குடி

அருள்மிகு உத்திராபசுபதீஸ்வரர் திருக்கோயில், திருசெங்காட்டங்குடி

இறைவன்: உத்திராபசுபதீஸ்வரர், கணபதீஸ்வரர்  இறைவி: திருக்குழல் அம்மை, சூளிகாம்பாள்  தீர்த்தம்: சூர்ய தீர்த்தம்  பாடியோர்: சம்பந்தர், அப்பர்  கோயிலின் சிறப்புகள்:          தேவார பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரை ஆலயங்களில் 79 வது ஆலயம்.   விநாயகப்பெருமான்...

read more