கோயிலின் சிறப்புகள்:      இத்தலத்தில் பெருமாள் மதுரை அழகர் கோயிலைப் போலவே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராய் சுந்தரராஜப் பெருமாள் என்ற திருநாமத்துடன் வீற்றிருந்து அருள்புரிகிறார். இக்கோயில் மாவலி வாணாதிராயர் என்ற மன்னரால் கட்டப்பட்டது. இந்த மன்னன் தினமும்...

read more